Klachtenreglement cliënten zorgboerderijen

De Roek Zorgbedrijf is aangesloten bij de Federatie Landbouw en Zorg, zie ook www.zorgboeren.nl.

De Roek Zorgbedrijf hanteert het klachtenreglement van de federatie Dat reglement is te vinden als download op onze pagina bij de federatie onder het volgende webadres https://www.zorgboeren.nl/zorgboerderijen/de-roek-zorgbedrijf