Doelgroep van De Roek Zorgbedrijf

Deelnemers op De Roek Zorgbedrijf

De deelnemers van De Roek hebben verschillende achtergronden en leeftijden. Voor alle deelnemers geldt dat men begeleiding bij het werken nodig heeft. Het kan hierbij gaan om

* mensen met een verstandelijke beperking
* mensen met psychische of sociale problemen
* mensen met een lichamelijke beperking
* mensen met autisme
* mensen met niet aangeboren hersenletsel
* mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt
* jongeren met leer- of opvoedingsproblemen
* leerlingen uit het speciaal onderwijs

Dat we ons op verschillende doelgroepen richten is een bewuste keuze die in de praktijk goed blijkt te werken.

We beginnen altijd met een proefperiode waarin gekeken wordt of de deelnemer op De Roek Zorgbedrijf op zijn plaats is.